KRAJOWY ZWIĄZEK EMERYTÓW
I RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
KOŁO TERENOWE
ARESZT ŚLEDCZY WARSZAWA BIAŁOŁĘKA

 


Witamy  na stronie Koła Terenowego

Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka .

       Nasze koło zrzesza emerytów i rencistów Służby Więziennej pełniących w przeszłości służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej.

      Historia Koła zaczęła się 3 sierpnia 2015 roku , gdy w czasie spotkania emerytów i rencistów , które zostało zwołane przez grupę byłych pracowników aresztu , jednogłośnie zapadła decyzja o utworzeniu koła . Inicjatywa podyktowana była chęcią dalszego utrzymywania kontaktów z byłymi koleżankami i kolegami którzy odeszli na emeryturę lub rentę . Wielu z nich przepracowało razem ponad 25 lat i pragnęło spotykać się dalej wspominając stare czasy , jak również przeżycia jeszcze wielu chwil razem . Wierzymy że Koło , będzie również takim miejscem gdzie będziemy się wspierać i służyć sobie pomocą , tak jak dawniej przez wiele lat wspólnej pracy.

Podziękowania , za wkład w utworzenie Koła Terenowego KZEiR SW,  należą się szczególnie    płk. Cezaremu Śmietanowskiemu  Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce oraz koleżankom i kolegom z Działu Kwatermistrzowskiego i Kadr , którzy od początku działalności Koła służą dużą pomocą przy jego tworzeniu i właściwemu funkcjonowniu.

W imieniu członków Zarządu Koła zapraszamy koleżanki i kolegów do dalszej współpracy i aktywności .

 

 

 

 

Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
Koło Terenowe przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce

03-016 Warszawa ul. CiupagI 1 

tel: 22 32 30 211
fax: 22 81 11 537

emeryt.as@onet.pl