Uchwały


Uchwała Nr1/2015 z 16.09.2015r

   Za termin spotkań zarządu z członkami koła ustala się każdą drugą środę miesiąca w godzinach

       10.00 – 15.00, w siedzibie Koła Terenowego KZEiR SW na terenie Aresztu Śledczego Warszawa

       Białołęka przy ul.Ciupagi 1. Gdy środa jest dniem świątecznym lub ustawowo wolnym od pracy,

       przesuwa się termin spotkania na kolejną środę miesiąca.”


Uchwała Nr 2/2015 z 16.09.2015r

    „ Zarząd ustala składkę roczną , zgodną ze statutem Krajowego Związku Emerytów i Rencistów

      Służby Więziennej „


 Uchwała Nr 3/2015 z 16.09.2015r

   „Zarząd ustalił że w pierwszej kolejności przy zapisach na udział w imprezach organizowanych

    przez Koło Terenowe KZEiR SW przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka, będą brani pod

    uwagę członkowie koła.”