Zarząd

Przewodniczący :  Jacek Podleś

Z-ca przewodniczącego : Bogdan Długołęcki

Skarbnik :  Barbara Łukasik

Członkowie zarządu :

 1. Lucyna Kowalewska

 2. Zdzisław Suska

   

  Komisja rewizyjna :

  Przewodniczący : Adam Lisiecki

  Członkowie :

 1. Stanisława Matuszewska

 2. Helena Rumianek